Công văn 4282/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 4 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4282/TCT-CS trả lờiCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4282/TCT-CS

Nội dung Công văn 4282/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4489/CT ngày 02/06/2015 và công văn số 6327/CT ngày 20/7/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN đối với Công tỵ TNHH Vina Foods Kyoei, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát Men dự án đầu tư đang thực hiện nhăm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới cồng nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. ”

- Tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành luật thuế TNDN quỵ định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đâu tư xây dựng dây chưyển sản xuất mới, mở rộng quy mô, đoi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thải, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuê cho phân thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại”

về thời điểm xác định dự án đầu tư mở rộng, ngày 14/01/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 408/BTC-CST trả lời Công ty TNHH Tohuku Pioneer liên quan đến xác định ưu đãi thuế TNDN của hoạt động đầu tư mở rộng (bản photocopy đính kèm).

Việc xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN giai đoạn năm 2009- năm 2013, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3311/TCT-CS ngày 15/8/2014 trả lời Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam và gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photocopy đính kèm).

Đe nghị Cục Thuế căn cứ các quy định và hướng dẫn tại các công văn nêu trên đế hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tải Công văn 4282/TCT-CS

Công văn 4282/TCT-CS tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4281/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4281/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo