Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/10/2015 2 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực: - Là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động. - Có chứng thư số theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực. - Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo