Công văn 4285/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 2 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4285/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4285/TCT-CS

Nội dung Công văn 4285/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4768/CT-TTHT ngày 10/6/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT hàng hóa phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đốt. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 31/7/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3088/TCT-DNL (bản photo cổng văn kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu công văn nêu trên và tình hình thực tế tại Công ty CP TM và DV Kỹ thuật Khoan dầu khí PVD để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tải Công văn 4285/TCT-CS

Công văn 4285/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4284/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4284/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo