Công văn 4284/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 2 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4284/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4284/TCT-CS

Nội dung Công văn 4284/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 155.15/E-SKHD/CV ngày 13/7/2015 của Công ty TNHH Eurofms sắc Ký Hải Đăng về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm... về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4976/TCT-CS ngàỵ 11/11/2014 trả lời Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, (bản photo công vãn kèm theo)" Đe nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu công văn nêu trên và căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại Công ty TNHH Eurofms sắc Ký Hải Đăng để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tải Công văn 4284/TCT-CS

Công văn 4284/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4283/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4283/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo