Công văn 4274/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 3 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4274/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4274/TCT-CS

Nội dung Công văn 4274/TCT-CS

- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang; - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang. (Địa chỉ: Khuôn viên chợ Rạch sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36/2015/CV-HTKG ngày 25/8/2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung-Kiên Giang, Tổng cục Thuế đã có công văn số 405/TCT-CS ngày 2/2/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang; công văn số 3316/TCT-CS ngày 17/8/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Công tỵ cố phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế địa phương, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về thuế và tình hình thực tế của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang đế hướng dẫn, giải thích cho Công ty hiểu và áp dụng chính sách thuế cho phù họp với quy định.

Tải Công văn 4274/TCT-CS

Công văn 4274/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4275/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4275/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo