Có phải nộp bản hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế nữa không?

haivtca Tác giả haivtca 10/05/2015 3 phút đọc

Có phải nộp bản hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế nữa không? Đó là câu hỏi nhiều bạn kế toán đã hỏi Đại lý thuế Công Minh. Chúng tôi xin được trả lời như sau: Hiện nay, Tổng cục thuế đã Nâng cấp iHTKK v3.1.2 chức năng gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn (người nộp thuế Scan mẫu hóa đơn, copy vào file Word và đính kèm mẫu hóa đơn tương tự các phụ lục tờ khai khác).

Hiện nay việc gửi thông báo phát hành hóa đơn lần đầu của các doanh nghiệp không cần gửi nộp bản cứng hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế. Hiện tại thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu được thực hiện khác trước như theo hướng dẫn sau (không phải nộp mẫu hóa đơn trược tiếp lên cơ quan thuế) mà chỉ cần gửi bản Scan ==> chuyển sang word ==> Và gửi như gửi các phụ lục thông thường (Tương tự như gửi thuyết minh báo cáo tài chính)

Thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu xem chi tiết Tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word

Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo