Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/05/2015 3 phút đọc

Ngày 10/05/2015, với việc Tổng cục thuế (TCT) nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng và cho phép người nộp thuế có thể nộp hóa đơn mẫu bằng bản mềm qua trang nhantokhai.gdt.gov.vn, Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word để phục vụ cho việc nộp phụ lục của người nộp thuế

Bước 1: Scan hóa đơn mẫu và lưu lại dưới định dạng jpg.

Bước 2: Chèn bảng scan hóa đơn vào bản word.

Các bạn mở một bản word mới và làm như hình vẽ dưới
Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word
Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word
  Sau khi insert thành công.
Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word
Hướng dẫn chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng sang bản word
Tương tự với các hóa đơn liên 2 và 3, thực hiện như liên 1. Sau khi hoàn tất thì các bạn lưu file word này lại. Đây chính là file word của hóa đơn mẫu nộp cho tổng cục thuế qua mạng thay vì phải nộp trực tiếp hóa đơn mẫu như trước đây Chúc các bạn thành công
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn

Gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo