1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế

haivtca Tác giả haivtca 12/05/2015 1 phút đọc

Ngày 08 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, trong đó chi tiết Trả lời công văn số 508/CT-KK&KTT ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc áp dụng phương tính thuế GTGT của Công ty Cổ phần Ngọc Việt, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải công văn số 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Tại đây  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Gửi mẫu hóa đơn qua mạng

Gửi mẫu hóa đơn qua mạng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo