Gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 10/05/2015 4 phút đọc

Nâng cấp chức năng gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn (người nộp thuế Scan mẫu hóa đơn, copy vào file Word và đính kèm mẫu hóa đơn tương tự các phụ lục tờ khai khác).

Gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn
Gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn

Việc nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2 đã khắc phục việc thủ công nộp bản mẫu hóa đơn giấy lên cơ quan thuế. Hiện nay thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu không cần nộp mẫu hóa đơn lên cơ quan thuế mà chỉ cần Scan mẫu hóa đơn ==> Copy vào word và đính kèm mẫu hóa đơn tương tự như các tờ khai thuế khác.

Cách chuyển bản mẫu hóa đơn từ bản cứng (Hóa đơn mẫu ) ==> sang bản word xem chi tiết tại đây.

Hướng dẫn gửi mẫu hóa đơn qua mạng Tại đây

2. Nâng cấp chức năng hỗ trợ người nộp thuế kê khai các tờ khai thuế vãng lai: Nâng cấp chức năng Tài khoản, Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai và Trình ký: Hỗ trợ người nộp thuế nộp tờ khai vãng lai, cụ thể như sau: – Người nộp thuế vào chức năng đăng ký để đăng ký nộp tờ khai vãng lai tại các cơ quan thuế khác cơ quan thuế đang quản lý. – Người nộp thuế có thể Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai và Trình ký tờ khai vãng lai cho các cơ quan thuế đã đăng ký. – Danh sách các tờ khai hỗ trợ nộp vãng lai tại cơ quan thuế khác cơ quan thuế quản lý bao gồm: 05/GTGT; 01/TAIN; 01/HKNN; 01/NTNN; 01/TBH; 01/VTNN; 03/NTNN; 01/MBAI; 01/BVMT; 01/PHLP; BC01/AC; BC21/AC; BC7/AC; TB01/AC; TB03/AC; TB01/AC; TB03/AC; TB04/AC; BC01/AC; BC08/AC; BC21/AC; BC26/AC; BC26/AC(theo tháng); BC26/AC(theo số lượng); BK01/AC; Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in (theo TT37/2010/TT-BTC). Chi tiết theo hướng dẫn sử dụng: Tại đây.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2

Nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo