Chỉ tiêu H và I - Ý nghĩa chỉ tiêu khi lập tờ khai tờ khai 03/TNDN trên HTKK 3.3.0

haivtca Tác giả haivtca 18/04/2015 4 phút đọc

Chỉ tiêu H và I - Ý nghĩa chỉ tiêu khi lập tờ khai tờ khai 03/TNDN trên HTKK 3.3.0 hoặc HTKK 3.3.1

Trong khâu lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 trên tờ khai (mẫu số 03/TNDN) các bạn đã cập nhật đầy đủ các thông tin trên tờ khai 03/TNDN, nhưng trong phần mềm HTKK 3.3.0 phần cuối của tờ khai QT có phát sinh thêm mã chỉ tiêu H và I, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ ý nghĩ Chỉ tiêu H và I trong mẫu tờ khai 03/TNDN khi quyết toán thuế TNDN?

Theo điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định tạm nộp thuế TNDN và quyết toán thuế năm. Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán thuế tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với quyết toán.

Ví dụ: Trường hợp Công ty khi quyết toán thuế TNDN năm 2014 có số thuế phải nộp là 160 triệu đồng, đến thời hạn nộp báo cáo QT đã nộp 128 triệu đồng, như vậy trên mã chỉ tiêu (H) còn phải nộp 32 triệu đồng bằng 20% trở xuống Công ty sẽ không bị phạt chậm nộp đến ngày cuối cùng nộp báo cáo QT (ngày 31/3), sau ngày nộp báo cáo QT chưa nộp số còn lại (32 triệu) sẽ bị phạt tính từ ngày 01/4/2015. Nếu đến ngày nộp báo cáo QT Công ty chỉ nộp 100 triệu đồng thì trên mã chi tiêu (I) còn phải nộp (28 triệu) sẽ bị xử lý phạt chậm nộp tính từ ngày 01/2/2015 và sau ngày nộp QT (01/4/2015) số còn lại 32 triệu cũng bị xử lý phạt chậm nộp.

Mời các bạn xem tiếp: Những điểm mới về thuế TNDN năm 2015, Những điểm mới về thuế TNCN 2015, Những điểm mới về hóa đơn, chứng từ năm 2015

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quà tặng cho nhân viên trong Công ty và khách hàng có được tính vào chi phí được trừ?

Quà tặng cho nhân viên trong Công ty và khách hàng có được tính vào chi phí được trừ?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo