Chi phí của xe đi mượn cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/11/2014 4 phút đọc

Hiện nay nhu cầu sử dụng xe ô tô là rất lớn nhất là đối với các doanh nghiệp. Đó là phương tiện đi lại thuận lợi nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể mua được xe ô tô. Vì vậy một số doanh nghiệp đã mượn xe để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng làm thế nào để chi phí phát sinh trong quá trình mượn xe của cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Theo Thông tư số 219/2014/TT-BTC tại Điều 14 Khoản 1 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6 Khoản 1 quy định như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ theo những quy định trên và theo Công văn số 4708/TCT-CS của Tổng cục thuế đã có hướng dẫn về chính sách thuế TNDN thì để những chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe đi mượn được tính vào chi phí thì cần những giấy tờ sau:

+ Hợp đồng mượn xe ô tô.

+ Các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng phải được quy định cụ thể trong hợp đồng mượn xe.

+ Các chi phí này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bộ hồ sơ chứng từ và hạch toán hàng nhập khẩu

Bộ hồ sơ chứng từ và hạch toán hàng nhập khẩu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo