Home » Bài viết » Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại xin phép Sở Công thương

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại xin phép Sở Công thương

Ngày 17 tháng 09 năm 2015 Tổng cục thuế có công văn số 3809/TCT-DNL gửi Cục thuế Hà nội, hướng dẫn việc Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại xin phép Sở Công thương. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại những ý chính như sau:

  1. Hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vẫn phải xuất hoá đơn
  2. Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo quy định của pháp luật  về thương mại được xác định bằng 0 (bằng không).
  3. Tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của luật thương mại, phải lập hóa đơn và ghi chi tiết trên hóa đơn: tên, số lượng hàng hóa. Hoá đơn phải ghi rõ là hàng khuyến mại và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
  4. Khi sản phẩm hàng hoá, dịch vụ dùng khuyến mại  có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, nếu người mua không yêu cầu. Cuối ngày phải lập bảng kê tổng số sản phẩm hàng hoá dịch vụ khuyến mại trong ngày để xuất hoá đơn một lần

Mời các bạn tham khảo Công văn  số 3809/TCT-DNL của Tổng cục thuế

Từ khóa: Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại xin phép Sở Công thương

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …