Hàng hóa bị trả lại một phần có phải lập hóa đơn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/10/2015 4 phút đọc

Các doanh nghiệp thực hiện bán hàng, khi thực hiện bán hàng và xuất hóa đơn cho khách nhưng hàng hóa và hóa đơn bị trả lại một phần. Trong trường hợp đó, Hàng hóa bị trả lại một phần có phải lập hóa đơn không? Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ nội dung và cách xử lý cho các trường hợp này:

Hàng hóa bị trả lại một phần

Quy định lập hóa đơn cho Hàng hóa bị trả lại một phần

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC điểm 2.8 Phụ lục 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...”

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ các quy định trên,

Trường hợp doanh nghiệp bị trả lại hàng hóa một phần thì hai bên phải thực hiện lập biên bản về vấn đề trả lại hàng hóa: ghi rõ số lượng, giá trị. Đông thời bên người mua sẽ phải thực hiện lập hóa đơn để trả lại cho người bán theo số lượng giá trị đã ghi trong biên bản.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định mức phụ cấp xăng xe mới nhất năm 2015

Quy định mức phụ cấp xăng xe mới nhất năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo