Cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/10/2015 3 phút đọc

Khi doanh nghiệp Việt Nam thuế doanh nghiệp nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ hàng hóa tại Việt Nam, thì có thể tính thuế nhà thầu theo hai cách là theo giá net hoặc theo giá gross. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Cách tính thuế nhà thầu theo giá net Cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Khi doanh nghiệp Việt Nam hợp đồng với nhà thầu theo nước ngoài theo giá net thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu khoản tiền thuế GTGT và thuế TNDN. Thì cách tính thuế sẽ được thực hiện như sau: thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài trước, rồi tính thuế GTGT cho nhà thầu

Một ví dụ cụ thế như sau: Công ty A ký họp đồng thuê một DN nước ngoài thực hiện dịch vụ tại VN với số tiền là 931.000 USD. Theo hợp đồng toàn bộ thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu do bên nước ngoài chịu.

Giả sử:
  • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT: 5%.
  • Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế: 5%.
  • Tỷ giá mua vào của nsân hàng: 21.700 VND/USD.
  • Tỷ giá bán ra của ngân hàng: 21.800 VND/USD.
Khi đó

Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN/(1- Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế)

= 931.000 X 21.800/(1-5%) = 21.364.000.000

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN X Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

= 21.364.000.000 X 5% = 1.068.200.000

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT/(1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

= 21.364.000.000/(1-5%) = 22.488.421.053

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

= 22.488.421.053x5%= 1.124.421.053

Thuế nhà thầu phải nộp = Thuế GTGT phải nộp + Thuế TNDN phải nộp

= 1.068.200.000+ 1.124.421.053 = 2.192.621.053

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Danh mục vùng lương tối thiểu nghi định 122 năm 2015

Danh mục vùng lương tối thiểu nghi định 122 năm 2015

Bài viết tiếp theo

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo