Quy định mức phụ cấp xăng xe mới nhất năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 5 phút đọc

Doanh nghiệp vẫn có hỗ trợ đối với nhân viên trong quá trình đi lại làm việc về phụ cấp xăng xe, Vậy Quy định mức phụ cấp xăng xe năm 2015 sẽ là bao nhiêu và mức phụ cấp đó có bị tính thuế TNCN đối với người lao động không. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung vấn đề như sau:

Một số khoản được tính chi phí được trừ:

Quy định mức phụ cấp xăng xe mới nhất
Quy định mức phụ cấp xăng xe mới nhất

Quy định mức phụ cấp xăng xe năm 2015

Theo quy định tại điêu 1 thông tư 151 năm 2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí không được trừ trong đó có quy định về phụ cấp xăng xe như sau:

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: ....... - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Cũng theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 2 trong thông tư 111 năm 2013 của Bồ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau”

Kết luận

Trường hợp doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón công nhân viên và người lao động thì các khoản phụ cấp chi xăng xe cũng như chi phí khấu hao xe (nếu có) sẽ được tính là chi phí được trừ cho doanh nghiệp vơi mức tối đa là khoản chi phí đó nằm trong Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Phụ cấp xăng xe cũng không tính thuế TNCN cho người lao động

Trường hợp doanh nghiệp chi phụ cấp cho người lao động để tự trả như một khoản phụ cấp theo lương thì khoản tiền đó sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động và vẫn được xem như là chi phí được trừ của doanh nghiệp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo