Cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT

haivtca Tác giả haivtca 10/11/2015 6 phút đọc

Cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT. Doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế thì đều đã đăng ký với cơ quan thuế về thông tin chứng thư số hoặc các thông tin khác thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT. Vậy cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT được lập như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này.

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi thông tin mẫu số 02/ĐK-HĐXT khi có những thay đổi sau:

cach-dang-ky-thay-doi-thong-tin-mau-02dk-hdxt

- Các thông tin chung gồm có: + Số điện thoại. + Email nhận thông báo.

- Các chứng thư số dùng để xác thực.

Lưu ý: Doanh nghiệp khi thay đổi, bổ sung tên, địa chỉ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thì doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi mà không phải thực hiện đăng ký thay đổi theo mẫu số 02/ĐK-HĐXT

Cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào trang web https://laphoadon.gdt.gov.vn sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu của cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp chọn đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-HĐXT.

- Doanh nghiệp phải ghi rõ đăng ký thay đổi thông tin gửi cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Là tên trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Mã số thuế: Là mã số thuế đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

- Địa chỉ: Là địa chỉ trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Số điện thoại liên hệ, Email: Là các thông tin doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

- Doanh nghiệp ghi rõ việc thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế từ ngày, tháng, năm với các chỉ tiêu thay đổi như sau:

- Chỉ tiêu 1. Thông tin chung: + Số điện thoại liên hệ: Số điện thoại mới sau khi thay đổi. + Địa chỉ thư điện tử (Email): Email nhận thông báo của cơ quan thuế. - Chỉ tiêu 2. Danh sách chứng thư số sử dụng để xác thực: + Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: Là tổ chức cấp chứng thư số cho doanh nghiệp như FPT, Viettel, Newca… + Số serial chứng thư số: Là số serial trên chứng thư số doanh nghiệp đang sử dụng. + Thời hạn sử dụng chứng thư số: Là số ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng chứng thư số đó được sử dụng. + Đăng ký sử dụng/ ngừng sử dụng: Là chứng thư số đăng ký mới hoặc ngừng đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử.

Bước 3: Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để hoàn thành việc đăng ký phát hành hóa đơn xác thực.

Từ khóa: thay đổi thông tin trên hóa đơn xác thực, hướng dẫn lập mẫu 02/ĐK-HĐXT

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Không nộp kinh phí công đoàn có bị phạt không?

Không nộp kinh phí công đoàn có bị phạt không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo