Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất 0% 01-3/gtgt thông tư 156

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/09/2013 1 phút đọc

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất 0% 01-3/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này:

Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất 0% 1-3/gtgt
Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất 0% 01-3/gtgt
Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất 0% 01-3/gtgt
 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong tháng

Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong tháng
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo