Home » Tin tức » Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu biểu để phục vụ cho loại hình khai thuế này theo thông tư 156

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …