Home » Bài đăng » Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN. Thông tư 92/2015/TT-BTC có nhiều sự thay đổi về biểu mẫu kê khai và quyết toán thuế đối với thuế thu nhập cá nhân. Vậy biểu mẫu kê khai thuế theo tháng và theo quý có sự thay đổi như thế nào? Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 2 Sửa đổi, bổ sung điểm b.1 khoản 1 Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.”

Như vậy: Bắt đầu từ tháng 8/2015 hoặc quý III/2015, doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý bằng mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thay thế cho mẫu 02/KK-TNCN theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Mẫu tờ khai thuế khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN

Tải mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN tại đây.

Từ khóa: tờ khai thuế tncn theo quý, tờ khai thuế tncn theo tháng, tờ khai thuế tncn theo thông tư 92

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …