Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 2 phút đọc

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN. Tờ khai Quyết toán thuế TNCN thay đổi thành mẫu 05/QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do đó biểu mẫu phụ lục đi kèm tờ khai Quyết toán TNCN cũng có sự thay đổi. Doanh nghiệp khi chi trả thu nhập cho những cá nhân có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, không có hợp đồng lao động hoặc cá nhân không cư trú đều phải khai tiền lương tiền công của họ khi quyết toán thuế. Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần được thay đổi bằng phụ lục quyết phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN thay thế cho mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn biểu mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN.

mau-phu-luc-quyet-toan-thue-mau-05-2bk-qtt-tncn
Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN
Tải Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN tại đây. Từ khóa: Bảng kê mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo