Các chế độ của người lao động khi nghỉ chế độ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/08/2015 5 phút đọc
Người lao động khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì có những chính sách của luật lao động để bảo vệ thai sản đối với lao động nữ. Những chính sách đó gồm những quy định chính sách nào?
Các chế độ của người lao động khi nghỉ chế độ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Các chế độ của người lao động khi nghỉ chế độ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi
1.Đối với người lao động hưởng chế độ thai sản Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 123, Điều 155 quy định như sau: - Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ thai sản. - Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ nghỉ thai sản. 2.Đối với người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 123, Điều 155, Điều 159 quy định như sau: - Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. - Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. - Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. - Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. - Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm khi chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lưu ý: Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 38/2014/QH13 đối với người lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Do đó người lao động nữ khi sinh con xong, đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên được nghỉ dưỡng sức theo quy định của luật bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm chế độ dưỡng sức đối với mỗi một ngày nghỉ bằng 30% mức lương cơ sở. Mời các bạn xem thêm bài viết Trong trường hợp nào thì công ty được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động?
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo