Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Khi xuất hóa đơn GTGT của hàng hóa

Khi xuất hóa đơn GTGT của hàng hóa

Hỏi: Khi xuất hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì dòng thuế suất viết như thế nào? Đối với hàng hóa chịu thuế suất 0% thì dòng thuế suất ghi như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2.1, Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định :
“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”
Vậy theo quy định trên, thì khi xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì dòng thuế suất không ghi và gạch bỏ. Trường hợp, hàng hóa chịu thuế suất 0% thì dòng thuế suất ghi 0%.

Tiếp theo

Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm bán hàng dịch vụ

Việc xuất hóa đơn sai thời điểm tưởng chừng không nghiêm trong nhưng rất nhiều …