Home » Tin tức » Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Để người nộp thuế sử dụng cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc chuyển đổi thuế giá trị gia tăng thì thực hiện nộp mẫu 06/GTGT, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt theo mẫu 06/GTGT để bạn đọc có thể đăng ký cho doanh nghiệp mình cũng như phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp.

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT

Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính

Cách chuyển đổi:

Chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt
Chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện điền như phần bôi đậm trong hình vẽ

Mời các bạn xem thêm bài viết

khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …