Xuất hóa đơn cho các khoản hỗ trợ bán hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 6 phút đọc

Để khuyến khích bán hàng thì nhiều doanh nghiêp thực hiện đưa các khoản hỗ trợ cho đối tác của mình. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này có được xuất trực tiếp vào hóa đơn GTGT khi người nộp thuế bán hàng không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại vấn đề này như sau:

Xuất hóa đơn cho các khoản hỗ trợ bán hàng

Xuất hóa đơn cho các khoản hỗ trợ bán hàng
Xuất hóa đơn cho các khoản hỗ trợ bán hàng
Tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quy định: "Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định." Căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế, Công ty là đại lý phân phối, có những khoản hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ vận chuyển và phát triển thị trường theo sản lượng bán được trong tháng từ nhà sản xuất thì:
  • Trường hợp đối với các khoản hỗ trợ để thực hiện dịch vụ cho nhà sản xuất thì bên nhận hỗ trợ phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế.
  • Trường hợp đối với các khoản nhận bằng tiền về tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định.
Mời các bạn xem tiếp
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo