Hóa đơn có nội dung ghi ở mặt sau có đúng quy định không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/05/2016 5 phút đọc

Việc Công ty có yêu cầu người bán hàng xác nhận bằng cách ghi vào phía sau của hóa đơn (mặt sau hóa đơn) dòng chữ "Đã nhận đủ số tiền, ngày...." và ký tên người nhận tiền hoăc đóng dấu của giám đốc xác nhận việc thanh toán của nhân viên mua hàng thì Hóa đơn có nội dung ghi ở mặt sau có đúng quy định không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại vấn đề này như sau:

Quy định về nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn có nội dung ghi ở mặt sau có đúng quy định
Hóa đơn có nội dung ghi ở mặt sau có đúng quy định

Căn cứ Khoản 15, Điều 14, Mục 1, Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngàỵ 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Điều 14. Nguyên tấc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hoá đon không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điêu này);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đối.

Theo đó, trường hợp Công ty có yêu cầu người bán hàng xác nhận bằng cách ghi vào phía sau của hóa đơn (mặt sau hóa đơn) dòng chữ "Đã nhận đủ số tiền, ngày...." và ký tên người nhận tiền hoăc đóng dấu của giám đốc xác nhận việc thanh toán của nhân viên mua hàn thì hóa đơn hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, việc đối với các hóa đơn trên 20 triệu thì bắt buộc đơn vị phải thanh toán qua ngân hàng để đảm bảo điều kiện khấu trừ cũng như tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Mời các bạn xem tiếp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xuất hóa đơn cho các khoản hỗ trợ bán hàng

Xuất hóa đơn cho các khoản hỗ trợ bán hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo