Xuất dùng nội bộ dùng phiếu xuất kho mà không dùng hóa đơn và không tính thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/09/2014 4 phút đọc
Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi một số quy định của các văn bản thuế, được thực hiện từ 1/9/2014, đơn giản các thủ tục cho doanh nghiệp, trong đó có thủ tục xuất dùng nội bộ dùng phiếu xuất kho mà không dùng hóa đơn và không tính thuế GTGT
Căn cứ tiết b Khoản 1 Điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.” Theo điểm 2.4 Phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC thì khi sử dụng hàng hóa dịch vụ để xuất tiêu dùng nội bộ thì: "Trường hợp viết hóa đơn đối với hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ: thì doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng). Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán bình thường." Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/9/2014, hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì những hàng hóa xuất luân chuyển nội bộ không phải xuất hóa đơn, tính thuế mà dùng phiếu xuất kho : - Xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, như xuất cho quá trình tiếp tục sản xuất - Xuất cho tiêu dùng nội bộ như: + Sản xuất quạt, và xuất quạt lắp cho phân xưởng + Sản xuất nước đóng chai và xuất nước đóng chai cho cuộc họp của công ty - Trường hợp tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh - Xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, - Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bảnquy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hoá dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.”

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Một vài sai sót thường gặp của kế toán

Một vài sai sót thường gặp của kế toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo