Một vài sai sót thường gặp của kế toán

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/09/2014 6 phút đọc

Đối với những người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm làm kế toán thì vẫn thường mắc phải một số nhầm lẫn khi thực hiện. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Một vài sai sót thường gặp của kế toán

Một vài sai sót thường gặp của kế toán

1. Những sai sót khi mua hàng

- Không nhận hóa đơn tại đơn vị bán hàng, nên nhận được hóa đơn không hợp pháp

- KHông hướng dẫn cho người đi nhận hóa đơn về hình thức của hóa đơn bất hợp pháp

- Nhận hóa đơn mà không biết có mua hàng thật hay không

- NHận hóa đơn mà không có bảng kê kèm theo,

- Bảng kê khi mua hàng không đúng quy định

-+Font chữ hay ngày tháng không đúng định dạng

+Bảng kê không có đủ các cột theo quy định

+ NHững hàng hóa không có hóa đơn nhưng lại không dùng bảng kê theo quy định

2/ Những sai sót khi bán hàng

- Xuất hóa đơn không đúng tên, mã hàng khi mua

- Xuất hóa đơn có sai sót, nhưng không hủy mà chữa ngay trên hóa đơn và đóng dấu vào chỗ sai

-Xuất hóa đơn không đúng tên của người mua, và đơn vị mua hàng

- Xuất hóa đơn không ghi đúng mã số thuế hoặc địa chỉ

- Xuất hóa đơn không có chữ ký của người mua, nhưng không ghi bán hàng qua điện thoại, mail. fax

-Xuất hóa đơn, ký vào người bán hàng, mà không đóng dấu treo, không có giấy ủy quyền

- Viết hóa đơn để cách dòng

- Viết hóa đơn còn những dòng không ghi mà không gạch bỏ theo quy định

- Ghi hàng hóa dịch vụ nhiều loại thuế vào một hóa đơn

- Đơn vị tính không được ghi rõ trên hóa đơn

- Lập hóa đơn sai, khách hàng đã ký nhận nhưng không làm biên bản thu hồi, xóa bỏ hóa đơn

- Không xuất hóa đơn với hàng xuất khảu

- Không xuất hóa đơn với doanh thu hoa hồng, hoặc hoa hồng ủy thác

-Không lót giấy cacbon giữa các liên của hóa đơn

3 / Những sai sót khi kê khai thuế

- Công ty mới thành lập, nhưng không làm tờ khai thuế, và nộp thuế môn bài môn bài trong 30 ngày đầu tiên

- Thay đổi vốn điều lệ, nhưng không làm tờ khai thuế môn bài

- Những công ty có cả hàng chịu thuế và không chịu thuế không làm bảng kê phân bổ thuế

-Kê khai không đúng mục , đúng thuế suất trong bảng kê

- Không đối chiếu kiểm tra lại số thuế kỳ trước chuyển sang

- Không kiểm tra số thuế được khấu trừ trên chỉ tiêu 25 ( Số thuế được khấu trừ kỳ này) của Tờ khai 01/GTGT

-Không kiểm tra tên, MST, địa chỉ của công ty khai thuế

- Kê khai thuế GTGT khâu nhập khẩu theo tờ khai hải quan, mà chưa nộp tiền

- Không kiểm tra lại những hóa đơn kê khai trong kỳ như đếm lại số hóa đơn kê khai trong kỳ, số hóa đơn theo từng loại thuế...

- Kê khai thuế GTGT theo tháng, quý, nhưng không kết chuyển thuế được khấu trừ trên sổ kế toán

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân khi không có thuế TNCN bị khấu trừ

-Không khấu trừ,kê khai thuế TNCN cho những người có thu nhập vãng lai

-Khi chi trả lợi nhuận cho cổ đông không tính thuế TNCN

- Khi trả lãi tiền vay cho người cho vay không tính thuế TNCN

-Khai tạm tính thuế TNDN nhưng doanh thu không khớp

- Tạm tính thuế TNDN, nhưng không hạch toán thuế đã nộp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo