Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

haivtca Tác giả haivtca 30/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung sau:

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về thuế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20(Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản) Thông tư 166.

2. Trường hợp, người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế đã được cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện, ghi nhận vào biên bản kiểm tra, thanh tra, kết luận thanh tra thì không phải lập biên bản trước khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt căn cứ biên bản thanh tra, kiểm tra, kết luận thanh tra thuế để ra quyết định xử phạt.

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản, Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 4050/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4050/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo