Xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 9 phút đọc

Hóa đơn bất hợp pháp là câu chuyện mà nhiều kế toán hay gặp phải. Có thể ở là việc vô tình không biết hay cố tính sử dụng nhưng không lường hết được các tác động cũng như hậu quả khi công an kinh tế hoăc cơ quan thuế thanh tra kiểm tra. Để làm rõ hơn về hậu quả việc này, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn phạt vi phạm sửu dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn tới hành vi trốn và gian lận thuế. Trường hợp này mức phạt vi phạm đuộc tính căn cứ theo điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC, sẽ không bị xử lý theo thành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp,quy định cụ thể như sau:

“Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây.

b) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.”

Quy định mức phạt xử lý sử dụng hóa đơn vi phạm với doanh nghiệp

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dựa vào khoản 2, điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định mức phạt tiền cụ thể như sau:

“2. Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ".

" Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.”.

Như vậy mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn thì tiến hành xử phạt gấp 1 tới 3 lần số thuế đã trốn hoặc gian lận.

II. Nếu mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp với không dẫn tới hậu quả hành vi trốn và gian lận thuế

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mà không dẫn tới hành vi trốn thuế thì sẽ được xử lý hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp tại điều 11 TT10/2014/TT-BTC:

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”.

Doanh nghiệp xử dụng hóa đơn vi phạm bị phạt hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Dựa vào quy định trên áp dụng với hành vi sử dụng hóa đơn áp dụng như sau:

Căn cứ vào quy định đó thì mức vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp không dẫn hành vi trốn thuế, gian lận thì sẽ xử phạt hành chính về hóa đơn tùy vào mức vi phạm mà xử phạt từ 20- 50 triệu đồng.

Việc xử phạt hóa đơn bất hợp pháp căn cứ vào việc nghĩa vụ thuế có phát sinh hay là không phát sinh thêm. Tuy nhiện thì hậu quả của nó mang lại chắc chắn sẽ gây tổn thất cho phía doanh nghiệp với các mức phạt rất nặng.

Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Góp vốn bằng tài sản hết khấu hao được không?

Góp vốn bằng tài sản hết khấu hao được không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo