Chế độ trợ cấp thai sản 2017 mới nhất hiên nay

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 12 phút đọc

Từ ngày 01/07/2017, Chế độ trợ cấp thai sản cho người lao động có một chút sự thay đổi do Nghị định mới ban hành có hiệu lực. Đại lý thuế Công Minh nêu ra mức trợ cấp mới để doanh nghiệp và người lao động được biết và áp dung để đảm bảo quyền lợi

Chế độ trợ cấp thai sản

1. Quy định mức điều chỉnh trợ câp thai sản mới nhất năm 2017

Chế độ trợ cấp thai sản 2017 mới nhất hiên nay
Chế độ trợ cấp thai sản 2017 mới nhất hiên nay

Theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2017. Theo đó,

I. Quy định mức điều chỉnh trợ câp thai sản mới nhất năm 2017

Theo điều chỉnh tại thông tư này thì mức hướng chế độ thai sản áp dụng với trợ cấp 1 lầm được tính trên mức lương cơ sở. Khi điều chỉnh lương cơ sở tăng thì mức trợ cấp thai sản cũng sẻ tăng bắt đầu áp dụng từ ngày 01/7/2017 áp dụng cho việc trợ cấp với một lần sinh con hoặc nhận con nuôi tăng hơn 7,4% so với mức trợ cấp thai sản đang áp dụng.

Đây là mức tăng mới dựa trên mức tăng lương cơ sở chiếu theo Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, bắt đầu từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. Đây là căn cứ để điều chỉnh mức tăng trợ cấp thai sản.

Thông tin quy định cụ thể tại điều 38 như sau: " Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi - Luật bảo hiểm xã hội 2014: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Cụ thể mức trợ cấp thai sản áp dụng với mỗi người con như sau:

  • Quy định trợ cấp thai sản hiện tại: 2.420.000 đồng
  • Mức trợ cấp thai sản áp dụng từ ngày 01/07/2017: 2.600.000 đồng
  • Mức tăng này đươc đánh giá tăng theo mức tăng lương cơ sở bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07/ 2017.

Như vậy mức lương cơ sở tăng cũng là căn cứ để điều chỉnh và tính mức phụ cấp, thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật tại điều 2 của nghị định này.

Áp dụng tính mức hoạt động, chi phí sinh hoạt theo quy định

Áp dụng tính các khoản trích và hưởng lương áp dụng theo mức lương cơ sở.

Tất cả những khoản trợ cấp này bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07 ở nghị định 47/2017/NĐ-CP thay thế cho nghị định 47/2016/NĐ-CP.

2. Các trường hợp hưởng chế độ thai sản

TH1: Chế độ nghỉ thai sản dành cho bố

Nếu người lao động là nam giới đóng bảo hiểm xã hội khi vợ nghỉ sinh được hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày. áp dụng trong các trường hợp:

– Nghỉ 5 ngày làm việc: Vợ sinh mổ

– Nghỉ 7 ngày làm việc: Vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi

– Nghỉ 10 ngày làm việc: Nếu vợ sinh đôi, từ những ca sinh 3 trở lên thì mỗi người cộng thêm 3 ngày làm việc.

Với những ca sinh đối trở lên mà phải phẫu thuật thì bộ sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian này áp dung trong 30 ngày từ khi sợ sinh con.

TH2. Chế độ trợ cấp thai sản cho người mang thai hộ

Với những người mang thai hộ, ngoài mức trợ cấp thai sản như quy định thì người mang thai hội sẽ được hưởng đầy đủ chế độ khám thai, sẩy thai, nạo hút, thai chết lưu, chế độ sinh con… Thời gian này bắt đầu áp dụng từ khi mang thai đến lúc sinh con giao đưa bé cho người me thật của bé, thời gian không được quá 6 tháng.

Từ khi sinh đến lúc giao con mà chưa đủ 60 ngày hưởng chế độ và trợ cấp thai sản thì người mang thai hộ sẽ được hưởng tiếp tính cả những ngày nghỉ được phép theo quy định và được hưởng chế độ từ thời điêm giao con đến khi con đủ 6 tháng.

TH3. Chế độ và trợ cấp thai sản nếu sinh con mà mẹ hoặc con chết

Nếu sau khi sinh con bị chết người mẹ được hưởng trợ cấp thai sản và chế độ là 4 tháng tính tính từ ngày sinh nếu con dưới 2 tháng tuổi. Hoặc 2 tháng tính từ ngày con chết áp dụng cho con từ 2 tháng tuổi trở lên. Thời gian hướng chế độ trong trường hợp này là thời gian nghỉ thay sản còn lại của mẹ.

Trường hơp người mẹ không đủ điều kiện thì người bố sinh con sẽ được tính, hưởng chế độ đến khi con đủ 6 tháng tuối. Nếu người bố không nghỉ việc thì được hưởng lương và chế độ của me theo quy định.

Trường hợp chỉ có bố tham gia bảo hiểm xã hội mà người mẹ chết không tham gia, không đủ điều điều nuôi con có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ sở khám chữa bệnh thì người cha vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Người bố tham gia đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định

TH4: Chế độ thai sản với người dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thai sản

Thời gian dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau chế độ thai sản từ 5-10 ngày trong thời gian 30 ngày đầu làm việc bỏ quy định là 1 năm. Nếu thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Điều kiện hưởng chế độ lương dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau chế độ thai sản một gày thì quy định là 30% mức lương cơ sở thay thế tỷ lệ cũ là 25% nếu nghĩ dưỡng sức, phục hồi tại gia đình và 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức tại cơ sở tập trung.

TH 5: Trợ cấp thai sản và chế độ với người sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu

Ở trường hợp này thì người lao động được tính nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi. Và được nghỉ 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi. Thai từ 13 đến dưới 25 tuần tuổi là 40 ngày và nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

TH6: Khi nhận con nuôi hướng chế độ thai sản như thế nào

Trường hợp này khi nhận con đủ 4 tháng đến khi được 6 tháng thì cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thì một trong 2 người được nghi việc hướng chế độ và trợ cấp thai sản.

TH7: Chế độ và trợ câp thai sản với trường hợp đi làm trước thời hạn

Nếu người lao động được hưởng chế độ thai sản, đi làm trước hạn tối thiểu là 4 tháng Ngoài tiền lương được nhận cho những ngày làm việc thì người mẹ vẫn được hưởng chế độ thai sản đến khi đủ 6 tháng.

Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo