Xử phạt hành vi cung cấp thiếu thông tin nghĩa vụ thuế

haivtca Tác giả haivtca 29/09/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt hành vi cung cấp thiếu thông tin nghĩa vụ thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Tùy vào những mức phạt và hình thức giảm nhẹ hay tăng nặng mà những cá nhân hoặc tổ chức phải nộp những

Xử phạt hành vi cung cấp thiếu thông tin nghĩa vụ thuế

Xử phạt hành vi cung cấp thiếu thông tin nghĩa vụ thuế
Xử phạt hành vi cung cấp thiếu thông tin nghĩa vụ thuế

1. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  • Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 ngày làm việc trở lên.
  • Cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 ngày làm việc trở lên.
  • Cung cấp sai lệch về thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế sau ngày hết hạn do cơ quan thuế thông báo.

2. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  • Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu, chứng từ, hoá đơn, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong thời hạn kê khai thuế; số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
  • Không cung cấp đầy đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế thuộc diện phải đăng ký với cơ quan thuế theo chế độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
  • Không cung cấp; cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan thuế yêu cầu.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn

Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo