Home » Bài viết » Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, với những hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế thì có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Cụ thể….

 Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế
Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
  • Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
  • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Mời các bạn xem thêm một số bài viết liên quan

Từ khóa: Những cách xử phạt với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, Xử phạt với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …