Công văn 4039/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2015 3 phút đọc

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4039/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Bunge Việt Nam về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4039/TCT-CS

Nội dung Công văn 4039/TCT-CS

Kính gửi: Công ty TNHH Bunge Việt Nam.

(Đ/c: 20/F, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chỉ Minh)

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Bunge Việt Nam tại công văn số 08/2015 ngày 03/8/2015 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khô dầu đậu nành làm nguyên liệu đầu vào cho thức ăn chăn nuôi, về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

^ Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khấu để tạo TSCĐ) dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Tải Công văn 4039/TCT-CS

Tải Công văn 4039/TCT-CS Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4038/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4038/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo