Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ...

haivtca Tác giả haivtca 17/03/2015 4 phút đọc

Khi doanh nghiệp thay đổi tên hoặc địa chỉ kinh doanh .... thì những hóa đơn GTGT đã đặt in trước đó có được sử dụng nữa hay không?

1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ những không thay đổi Mã số thuế và cơ quan thuế quản lý:

Những hóa đơn GTGT có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn, khi có sự thay đổi tên công ty, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp các bạn làm những thủ tục sau:

- Làm dấu tên, địa chỉ...;

- Đóng vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ, hay tên công ty có in sẵn trên hóa đơn;

- Gửi thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC của bộ tài chính lên cơ quan thuế;Untitled

(Các bạn thực hiện gửi kê khai trược tuyến hoặc thực hiện kê khai trên hỗ trợ kê khai ở mục hóa đơn)

2. Nếu thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế:

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. - Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn. - Gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC theo TT 39 - Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Lưu ý: Nếu không có nhu cầu sử dụng những hóa đơn cũ thì các bạn phải hủy các hóa đơn chưa sử dụng đó và: - Thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. - Thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

(Trích khoản 2 điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)
Tham khảo Công văn số 1984/TCT-CS V/v sử dụng hóa đơn;

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế.

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo