Thêm những trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

haivtca Tác giả haivtca 30/11/2015 4 phút đọc

Vừa qua Bộ Tài chính vừa có ban hành Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2016. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

Trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT
Thêm những trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

Trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

Theo đó, ngoài các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế theo Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC bổ sung trường hợp sau:

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

- Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động:

  • Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.
  • Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội.
  • Thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.

Thông tư 193/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.

Tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 193/2015/TT-BTC có.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Thông tư 193/2015/TT-BTC, điểm mới thông tu 193, kê khai thuế GTGT thuế GTGT, bảng kê nộp thuế gtgt, nộp tờ khai thuế gtgt, nộp tờ khai thuế gtgt theo quý, cách nộp tờ khai thuế gtgt qua mạng, thời hạn nộp tờ khai thuế gtgt, nộp chậm tờ khai thuế gtgt, kê khai thuế gtgt mới nhất,kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Các thủ tục cần biết khi thành lập công ty liên doanh

Các thủ tục cần biết khi thành lập công ty liên doanh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo