Công văn 5077/TCT-KK hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Công văn 5077/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Hà Nam về xác định hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư khi đơn vị này kê khai thuế GTGT không đúng với quy định. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau để phục vụ cho công tác làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư bị kê khai sai

Trường hợp Công ty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng cho các hóa đơn đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xất kinh doanh và vừa phục vụ cho dự án đầu tư vào mẫu 02/GTGT thì sẽ được xử lý như thế nào và có được hoàn thuế hay không?

Căn cứ theo các quy định sau:

Công văn 5077/TCT-KK hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Theo đó, trường hợp của công ty sẽ được xử lý như sau: Doanh nghiệp xác định lại số thuế GTGT phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và số thuế GTGT phục vụ cho dự án đầu tư. Khi đó, công ty sẽ thực hiện kê khai lại phần thuế đúng với tờ khai mẫu 01/GTGT hoạt động sản xuất kinh doanh và mẫu tờ khai 02/GTGT cho dự án đầu tư

Khi đó, phần thuế doanh nghiệp đã được hoàn theo dự án đầu tư sẽ được đối chiếu lại với tờ khai của doanh nghiệp để tiền hành xử lý

Trường hợp số thuế đã hoàn lớn hơn số thuế được hoàn thì Công ty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex sẽ bị thu hồi thuế và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ

Toàn văn nội dung công văn 5077/TCT-CS Tại đây

Một số văn bản tham khảo:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo