Thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 24/10/2015 3 phút đọc

Đối với các lao động nữ khi phải thực hiện nghĩa vụ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản thường là kéo dài tối thiểu là 06 tháng. Vậy thì trong thời gian đó, người lao động có được tính thời gian nghỉ thai sản vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội để phục vụ cho việc tính số năm trước khi nghỉ hưu hay không?

Quy định về thời gian nghỉ thai sản

Khoản 2 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định: Thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH

"Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định khoản 1, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Như vậy, người lao động nữ sẽ được tính ít nhất là 06 tháng tham gia bảo hiểm trong khi tính thời gian trước khi nghỉ hưu.

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện

Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo