Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 20/01/2016 6 phút đọc

Đại lý thuếCông Minh xin sẻ Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất, Căn cứ theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 122/2015/NĐ-CP của Chính Phủ. Theo đó có những nội dung sau đây:

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Mức lương bậc 1:

  • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

  • Người lao động đã qua học nghề thì mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức nêu trên.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

  • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Cụ thể, đối với người lao động đã qua học nghề thì mức lương thấp nhất sẽ là:

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

  • Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Cụ thể, đối với người lao động đã qua học nghề thì mức lương thấp nhất sẽ là:

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Mức lương bậc 2 và các bậc cao hơn

- Với mức lương bậc 2 và cao hơn, các bạn phải đáp ứng được những quy định sau đây:

  • Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi.
  • Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%
Từ khóa: xây dựng hệ thống thang lương bang lương, hướng dẫn xây dựng thang lương 2016, hướng dẫn xây dựng bảng lương 2016, hướng dẫn xây dựng thang lương bảng lương 2016
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Văn bản nổi bật về thuế và bảo hiểm từ 11 – 16/01/2016

Văn bản nổi bật về thuế và bảo hiểm từ 11 – 16/01/2016

Bài viết tiếp theo

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN)

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo