Trích khấu hao tài sản cố định

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 5 phút đọc

Căn cứ Tại khoản 1 và 9, Điều 9 Chương III Thông tư số 45/2013/TT-BTCngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấutài sản cố định. Đại lý thuế Công Minh xin được hướng dẫn về nguyên tăc trích khấu hao tài sản cố định.

"Điều 9. Nguyên tắctrích khấu hao TSCĐ: 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấuhao, trừ những TSCĐ sau đây:

- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuấtkinh doanh.huong-dan-cach-hoach-toan-trich-khau-hao-tai-sai-co-dinh copy

- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyềnsở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổsách kế toán của doanh nghiệp.

- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ ngườilao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho ngườilao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhàthay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế đểkhám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở chongười lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

- TSCĐ từnguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao chodoanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sửdụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp. ...

9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiệnbắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệpthực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toándoanh nghiệp".

Các bài viết liên quan: Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đinh, Điểm mới về hóa đơn chứng từ, điểm mới về Luật thuế TNDN 2015, điểm mới về luật thuế GTGT, Mẫu 06, Dịch vụ Đại lý thuế.,

Các dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ Đại lý thuế, Dịch vụ quản trị rủi ro về thuế, dịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuế Kế toán trưởng.

 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quản lý, sử dụng và trích khấu hao

Quản lý, sử dụng và trích khấu hao

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo