Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý có bắt buộc phải nộp không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/07/2015 5 phút đọc

Người lao động khi chi trả tiền lương cho người lao động thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Nếu người lao động không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý có bắt buộc
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý có bắt buộc

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 1 quy định về nguyên tắc khai thuế như sau:

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.”

Như vậy:

- Nếu doanh nghiệp khai thuế theo tháng, quý nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN.

- Trường hợp doanh nghiệp khai thuế theo tháng, quý có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý.

- Kể từ tháng, quý phát sinh thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân nếu các tháng, quý sau doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ 1:

Trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2015 doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý thì quý I/2015 doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

+ Nếu Quý 2, Quý 3, Quý 4 doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế của Quý 2, quý 3, quý 4.

Ví dụ 2:

Trong quý I năm 2015 doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân Quý I.

+ Nếu Quý 2, quý 3, quý 4 doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân Quý 2, quý 3, quý 4.

+ Nếu Quý 2 doanh nghiệp không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân Quý 2. Quý 3, quý 4 doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì từ Quý 3 trở đi doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo quý.

Mời các bạn xem thêm Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc Hội

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những lĩnh vực nào được lập bảng kê thay liên 1 của hóa đơn

Những lĩnh vực nào được lập bảng kê thay liên 1 của hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo