Thuế GTGT của những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

haivtca Tác giả haivtca 08/07/2015 5 phút đọc

Thuế GTGT của những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được kê khai khấu trừ thuế đầu vào? Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ngoài việc hóa đơn phải mang tên, địa chỉ của doanh nghiệp thì hàng hoá, dịch vụ phải dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Tuy nhiên có một số trường hợp hàng hóa, tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ thuế đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 1 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

VAT

Như vậy: Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định như:

- Nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca.

- Phòng thay quần áo.

- Nhà để xe, nhà vệ sinh.

- Bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh.

- Nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc.

+ Nếu nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định.

+ Nếu cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

- Nếu các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

Mời các bạn xem tiếp: Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ?

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Khi bán phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất chịu thuế suất là bao nhiêu?

Khi bán phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất chịu thuế suất là bao nhiêu?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo