Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/07/2016 3 phút đọc

Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xay xát, lau bỏng gạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo.

Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

Tại điểm d Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5%:

Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo
Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

“Điều 6. Thuế suất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giả trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau:

d) Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giả trị gia tăng gồm: Phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, xay sát, bảo quản lạnh, ướp muối và các hình thức bảo quản thông thường khác

Căn cứ hướng dẫn trên, hoạt động xay xát, lau bóng gạo là hoạt động sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất

Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo