Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

haivtca Tác giả haivtca 12/10/2015 9 phút đọc

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí, có những thủ tục gì. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn bài viết Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí theo đó có một số thủ tục sau:

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí
Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1:

  • Cơ quan thu phí, lệ phí được ủy nhiệm cho bên thứ ba (Bên nhận ủy nhiệm) lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo hình thức văn bản và phải gửi Thông báo ủy nhiệm tới cơ quan thuế;

Đồng thời Thông báo ủy nhiệm phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức nhận ủy nhiệm và nơi thu phí, lệ phí.

Nội dung văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về Biên lai ủy nhiệm (hình thức, loại, ký hiệu, số lượng biên lai (từ số... đến số...); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt biên lai ủy nhiệm (nếu là biên lai tự in); phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận uỷ nhiệm.

Biên lai thu tiền phí, lệ phí ủy nhiệm được lập vẫn phải ghi tên của Cơ quan thu phí, lệ phí (bên ủy nhiệm) và đóng dấu bên ủy nhiệm phía trên bên trái của mỗi tờ biên lai thu tiền phí, lệ phí (trường hợp biên lai được in từ thiết bị in của bên nhận uỷ nhiệm thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm).

  • Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập Biên lai thu tiền phí/lệ phí, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải xác định bằng văn bản đồng thời thông báo cho cơ quan thuế và niêm yết tại nơi thu phí, lệ phí.

+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

- Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Hồ sơ gồm:

  • Văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm.
  • Văn bản chấm dứt ủy nhiệm và Thông báo hết thời hạn hủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm (trong trường hợp chấm dứt ủy nhiệm).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ quan thu phí/lệ phí; Tổ chức/người được ủy nhiệm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thủ tục thông báo về chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí, Thủ tục thông báo về chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập hóa đơn

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo