Thủ tục thay đổi tên thành lập công ty mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 5 phút đọc

Sau khi thành lập công ty, tuy nhiên tên công ty lại không phù hợp với loại hình hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy thay đổi tên công ty như thế nào, cách thức ra sao? Cùng Đại lý thuế Công Minh tìm hiểu một số thủ tục thay đổi tên thành lập công ty mới nhất.

Thủ tục thay đổi tên thành lập công ty mới nhất
Thủ tục thay đổi tên thành lập công ty mới nhất

Thủ tục thay đổi tên thành lập công ty

Việc thay đổi tên công ty phù hợp với loại hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ tạo ra nhiều thuận lợi hơn trong quá trình kinh doanh. Một cái tên công ty dễ nhớ sẽ đem lại thương hiệu riêng của bạn. Dưới đây là một số quy trình đổi tên công ty:

1. Nội dung việc thay đổi tên công ty:

 • Hay đổi tên công ty bằng tiếng việt.
 • Thay đổi tên công ty bằng tiếng anh.
 • Thay đổi tên viết tắt của công ty.

2. Thủ tục hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm:

 • Biên bản họp về việc đổi tên.
 • Quyết định về việc thay đổi tên.
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.
 • Thông bao lập sổ đăng ký thành viên hoặc cổ đông.
 • Giấy ủy quyền.
 • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Tên dự kiến thay đổi.
 • Họ, tên, chứ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Nơi nộp hồ sơ thay đổi tên công ty:

 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4. Thời gian thực hiện:

 • Bạn phải chờ 5 ngày mới có giấy phép mới và 4 ngày có con dấu mới.

Một số điều cần chú ý khi đổi tên:

 • Trong thủ tục thay đổi tên công ty bạn được cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh với tên mới chứ không cần thay đổi giấy phép kinh doanh.
 • Được sử dụng giấy phép kinh doanh với tên cũ cho tới khi lấy được giấy phép kinh doanh với tên mới.
 • Việc thay đổi tên công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Khi thay đổi tên công ty cần phải tra cứu xem tên công ty có trùng với công ty đã đăng ký rồi hay không.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Thủ tục tên công ty, Thủ tục thay đổi tên công ty, Thay đổi tên thành lập công ty, Thành lập công ty,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty mới nhất

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo