Hướng dẫn xử lý mất hóa đơn liên 1

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Trên thực tế, một số doanh nghiệp xảy ra trường hợp mất hóa đơn liên 1 của doanh nghiệp do một số nguyên nhân. Vậy cách xử lý trong trường hợp này như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn xử lý mất hóa đơn liên 1 cho các doanh nghiệp như sau:

xử lý mất hóa đơn liên 1

Quy định về xử lý mất hóa đơn liên 1

Theo Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng vi ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Xử phạt mất hóa đơn liên 1

Theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

"2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày k từ ngày hết thời hạn theo quy định"

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn liên 1 thì thực hiện làm thông báo với cơ quan quản lý thuế về việc mất hóa đơn trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất.

Trường hợp doanh nghiệp không thông báo sau 10 ngày thì bị phạt từ 2 triệu đến 4 triệu.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo