Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn,... có phải nộp thuế TNDN?

haivtca Tác giả haivtca 13/02/2017 8 phút đọc

Có rất nhiều bạn kế toán vướng măc việc Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn,... có phải nộp thuế TNDN, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi tiết nội dung này như sau:

*Lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư vốn có phải nộp thuế TNDN

– Doanh Nghiệp được chia cổ tức vậy có phải nộp thuế TNDN trên phần doanh thu này không?

– Khoản thu nhập này định khoản ra sao? Hạch toán vào tài khoản nào?

– Quyết toán thuế TNDN và các kê khai như thế nào?

*Trường hợp doanh nghiệp phát sinh như sau:

1. Công ty cho cá nhân vay, có phải chuyển khoản? 2. Cổ tức nhận được (Bên chia cổ tức đã nộp thuế TNDN) hạch toán vào tài khoản nào?

*Theo đó:

1. Cho cá nhân vay thì phải tính lãi hàng kỳ, việc cho vay tiền mặt hay chuyển khoản đều được, vì theo Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt => Chỉ áp dụng đối với pháp nhân và pháp nhân

2. Cổ tức nhận được

– Thông báo được nhận: Nợ 138/ có 515,711=> khi nhận được Nợ 111,112/ có TK 138 (trong đó cho vào 515 là chính xác nhất)

– Thông báo được nhận: Nợ 138/ có 421=> khi nhận được Nợ 111,112/ có TK 138 (trong đó cho vào 515 là chính xác nhất)

= > Về số liệu dù cho vào TK nào cũng đều ra kết quả là tăng lợi nhuận và ko tính thuế TNDN

*Về tờ khai quyết toán năm:

= > Khi quyết toán thuế: thì Khi quyết toán thuế tndn năm trên tờ khai quyết toán năm 03/TNDN nhập só tiền đó vào C2 => Vừa đúng chuẩn mực kế toán vừa đúng luật thuế

– Khi cơ quan thanh kiểm tra sẽ hỏi và chuẩn bị sẵn hồ sơ để giải trình cho phù hợp, vì cơ quan thuế không có quyền truy và phạt hạch toán sai nên hạch toán vào đầu cũng ko quan trọng vì đây là khoản miễn thuế TNDN do bên Chia đã nộp thuế miễn sao giải trình hợp lý, Nên việc hạch toán sai hay đúng vô tài khoản nào đều không trọng yếu, Nếu công ty có kiểm toán kiểm tra thì khi đó mới cần phải định khoản cho đúng chuẩn mực mà thôi

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn,... có phải nộp thuế TNDN?
Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn,... có phải nộp thuế TNDN?

*Căn cứ:

– Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

*Theo đó:

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cô phiêu, bên liên doanh, liên kêt được hưởng ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp.

*Ví du 11: Doanh nghiệp B nhận vốn góp của doanh nghiệp A. Thu nhập trước thuế tương ứng với phần vốn góp của doanh nghiệp A trong doanh nghiệp B là 100 triệu đồng.

– Trường hợp 1: Doanh nghiệp B không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 78 triệu đồng [(100 triệu - (100 triệu X 22%)], doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 78 triệu đồng này.

– Trường hợp 2: Doanh nghiệp B được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được theo số thuế thu nhập được giảm thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vôn là 89 triệu đồng [100 triệu - (100 triệu X 22% X 50%)], doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 89 triệu đồng này.

– Trường họp 3: Doanh nghiệp B được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 100 triệu đông, doanh nghiệp A được miên thuê thu nhập doanh nghiệp đôi với 100 triệu đồng này.

Mời các bạn xem tiếp:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chi trang phục cho nhân viên và những vấn đề cần lưu ý

Chi trang phục cho nhân viên và những vấn đề cần lưu ý

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo