Chi trang phục cho nhân viên và những vấn đề cần lưu ý

haivtca Tác giả haivtca 13/02/2017 7 phút đọc

Chi trang phục cho nhân viên và những vấn đề cần lưu ý là gồm những gì? Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ về các khoản chi trang phục cho nhân viên.

(*) Về thuế TNDN

*Căn cứ:

– Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điểm 2.6 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ( có hiệu lực thi hành từ quyết toán năm 2015) quy định những khỏan chi không được tính vào chi phí được trừ, trong đó có:

“2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

– Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ. # trước kia tổng chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

(*): Về thuế TNCN

*Theo đó về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

– Theo điểm b.2.1 khoản b điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC về những khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập từ kinh doanh và tiền lương tiền công có quy định:

“Đối với tiền trang phục trả cho người lao động không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. “

Chi trang phục cho nhân viên và những vấn đề cần lưu ý
Chi trang phục cho nhân viên và những vấn đề cần lưu ý

(*): Các hình thức chi phụ cấp trang phục nhân viên

*Chi tiền trang phục có thể cả bằng tiền và hiện vật ( Chi cùng cả 2 hình thức)

– Mức chi bằng tiền không vượt quá mức: 5.000.000/ năm/ người

– Chi bằng hiện vật phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ

Một số vấn đề cần lưu ý:

+ Về Thuế TNDN: Chi trang phụ là chi phí hợp lý nếu đáp ứng được đầy đủ hồ sơ chứng từ… được tính vào chi phí được trừ nếu quy định cụ thể trong các văn bản sau:

  • Hợp đồng lao động;
  • Thoả ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
  • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Hồ sơ gồm có:

  • Quyết định chi trang phục
  • Quy chế tài chính: Qua các lần thanh tra kiểm tra thuế nếu mức chi bằng tiền phụ cấp nhân viên thuộc 06 tháng đầu năm thì phụ cấp nguyên năm, 06 tháng cuối năm phụ cấp 1/2
  • Danh sách nhân viên nhận tiền hoặc hiện vật có ký tác xác nhận
  • Hóa đơn tài chính
  • Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi nếu chuyển khoản qua ngân hàng
  • …….
Mời các bạn xem tiếp:
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Phần mềm HTKK 3.4.1 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Phần mềm HTKK 3.4.1 ngày 11 tháng 11 năm 2016

Bài viết tiếp theo

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn,... có phải nộp thuế TNDN?

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn,... có phải nộp thuế TNDN?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo