Home » Tin tức » Thông báo kết quả thi công chức thuế 2014

Thông báo kết quả thi công chức thuế 2014

Nội dung kết quả thi công chức thuế 2014

Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014;

Căn cứ kết quả chấm thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014,

Kết quả thi công chức thuế 2014

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 thông báo Kết quả thi công chức thuế 2014 như sau:

  1. Danh sách kết quả thi của 10.461 thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào 13 Cục Thuế tỉnh, thành phố, gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh
    Danh sách kết quả
  2. Thời gian và địa điểm nhận đơn phúc khảo:
    – Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 10/4/2015 đến hết ngày 25/4/2015
    Đơn phúc khảo
    – Địa điểm: Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đối với đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên (tính theo ngày đơn phúc khảo đến bộ phận văn thư của Cục Thuế nơi thí sinh dự tuyển) và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …