Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/04/2015 4 phút đọc

Mùa quyết toán thuế 2014 vừa qua đi, đối với nhiều bạn kế toán thực hiện quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp chắc hẳn đã gặp phải những khó khăn trong quá trình nhập dữ liệu vào phần mềm hỗ trợ kê khai bằng tay vì số lượng lao động quá nhiều nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng. Để cùng chia sẻ sự khó khăn đó, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK mới nhất (HTKK 3.3.1).

Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Để tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK, các bạn cần có cài đặt phần mềm HTKK và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu người lao động khi thực hiện quyết toán thuế TNCN B1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK 3.3.1 Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKKB2: Chọn tờ khai thuế TNCN
Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK
Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK
B3: Chọn kỳ kê khai
Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK
Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK
B4: Tải bảng kê theo mẫu của phần mềm HTKKHướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKKB5: Nhập dữ liệu đã chuẩn bị vào bảng kê mẫuhd 3B6: Tải bảng kê vào lại phần mềm hd 4B7: Kết xuất tờ khai thuế TNCN Hướng tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Như vậy, là các bạn đã hoàn thành được việc đưa dữ liệu Quyết toán thuế TNCN vào HTKK bằng excel, Có được tờ khai thuế TNCN từ dữ liệu mà các bạn đã có sẵn ở bảng lương, bảng tổng hợp lương của doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công !
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2016

Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo