Thông báo kết quả thi công chức thuế 2014

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/04/2015 3 phút đọc

Nội dung kết quả thi công chức thuế 2014

Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014;

Căn cứ kết quả chấm thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014,

Kết quả thi công chức thuế 2014

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 thông báo Kết quả thi công chức thuế 2014 như sau:

  1. Danh sách kết quả thi của 10.461 thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào 13 Cục Thuế tỉnh, thành phố, gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh Danh sách kết quả
  2. Thời gian và địa điểm nhận đơn phúc khảo: - Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 10/4/2015 đến hết ngày 25/4/2015 Đơn phúc khảo - Địa điểm: Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đối với đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên (tính theo ngày đơn phúc khảo đến bộ phận văn thư của Cục Thuế nơi thí sinh dự tuyển) và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Hướng dẫn tải bảng kê excel thuế TNCN vào HTKK

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo